Bestyrelsen

Sorø Lokalforening
 
Til bestyrelsen Sorø Lokalforening, Kræftens Bekæmpelse 2022:

Winni Persson, tlf. 22506645, mail sepersson@pc.dk
Trine Agerskov, tlf. 28780615, mail trineagerskov@gmail.com
Anne Grethe Thede, tlf. 22609082, mail ag@thede.dk
 
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde